środa, 18 maja 2011

OCHRONA OSOBISTA

Ochronę osobistą mogą zapewnić nam amulety i talizmany.

  • AMULET-z łacińskiego amuletum to przedmiot broniący nas, przed złymi mocami, a więc przed czarami, pechem lub nieszczęściem.

  • TALIZMAN- z greckiego telesma - przedmiot, który przynosi szczęście.

BOGACTWO

Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje. Miłość naturalnie uwidacznia się w obdarowywaniu tych, których kochamy.  Nie możemy jednak dawać, gdy nic nie posiadamy. Dlatego wzbogacenie się powinno stanowić Twój życiowy priorytet. 


wtorek, 12 kwietnia 2011

Doradztwo zawodowe dla firm

Dobór właściwego pracownika na dane stanowisko odbywa się przez pryzmat jego osobowości, talentów i predyspozycji wrodzonych, co bardzo dobrze może okreslić doradca w oparciu o nauki psychologiczne i ezoteryczne. Wiedza ezoteryczna jest nowatorskim rozwiązaniem w zakresie rozwoju usług doradztwa zawodowego i planowania kariery. 
W swojej pracy skupiam się na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.

Doradztwo zawodowe dla osób prywatnych
Doradztwo zawodowe to pomoc polegająca na: udzieleniu indywidualnej porady zawodowej na kolejnych etapach dokonywania wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia, zatrudnienia, przekwalifikowania się, ponownego zatrudnienia  w przypadku utraty pracy - w oparciu o talenty i predyspozycje wrodzone.


Są różne rodzaje zainteresowań  zawodowych: